Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1km2 zamieszkuje średnio 27 osób.

Obszar powiatu suwalskiego wyróżnia się w sposób istotny od pozostałej części województwa. Na jego odrębność składa się ok. niezwykła różnorodność krajobrazu, właściwości klimatu i świata przyrody, historia osadnictwa i rozwój gospodarczy, a nawet skład etniczny i narodowościowy mieszkańców.

Pod względem geograficznym Suwalszczyzna stanowi fragment Pojezierza Litewskiego, natomiast klimatycznie znajduje się ona pod przeważającym wpływem arktycznych i kontynentalnych mas powietrza. Właśnie za sprawą arktycznych wpływów region ten należy do najzimniejszych obszarów Polski, a w pobliżu miejscowości Wiżajny znajduje się polski biegun zimna.

Zimy są tutaj długie i mroźne (nawet dwukrotnie dłuższe niż na zachodzie Polski) a lato najczęściej bywa krótkie i upalne. W ciągu roku odczujemy silne kontrasty klimatyczne. Ekstremalne temperatury zanotowane na tym terenie to +36°C i -38°C.

Za odrębnością klimatyczną idzie również i odrębność florystyczna. Wiele jest tu rzadkich roślin borealnych i reliktów polodowcowych, występują tu też rośliny górskie. Duża naturalność środowiska przyrodniczego sprzyja zachowaniu i rozwijaniu się różnorodnego pod względem gatunkowym świata zwierzęcego.

Ziemię suwalską cechuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Obszar powiatu suwalskiego stopniowo wznosi się od ok. 120 m n.p.m. na południu, do ok. 300 m n.p.m. na północy powiatu. Jest to kraina kontrastów i niezwykłego nagromadzenia przeróżnych form polodowcowej rzeźby terenu. Centralną część powiatu zajmuje Suwalski Park Krajobrazowy - najstarszy w kraju, a w nim: morenowe wysoczyzny, kemy, ozy, wisząca dolina rzeczna.

Klejnotami przyrodniczymi są zbiorniki wodne, począwszy od urokliwych źródełek poprzez strumienie rzek, w tym trzech herbowych rzek Powiatu: Rospudy, Szeszupy i Czarnej Hańczy, skończywszy na jeziorach.

Na terenie powiatu znajduje się 111 jezior o powierzchni powyżej 1 hektara, o łącznej powierzchni 6.602 hektarów. Największym jest jezioro Wigry (2098,66 ha), najgłębszym, a zarazem najczystszym, jest natomiast jezioro Hańcza (108,5 m głębokości).

Różnorodny świat zwierząt i roślin, czyste powietrze, wody i lasy, rozmaitość krajobrazów - ta piękna wizytówka dzisiejszej Suwalszczyzny chroniona jest przez Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody i inne formy ochrony. Teren ten położony jest w obszarze Zielonych Płuc Polski i Europy. Walory przyrodnicze powiatu suwalskiego wynoszą go do rangi jednego z najciekawszych pod względem turystycznym regionów Polski.

Aktywnemu wypoczynkowi na ziemi suwalskiej służą szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne), które prowadzą po najczystszych i najpiękniejszych okolicach. Czarna Hańcza i Rospuda - dwie największe rzeki Suwalszczyzny to najatrakcyjniejsze szlaki kajakowe.